Členové prezidia

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

prezident

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

první viceprezident

doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.

druhý viceprezident

MUDr. Ivana Líbalová

člen prezidia

MUDr. Anna Jungwirthová

člen prezidia

MUDr. Zdeňka Králová

člen prezidia

MUDr. Jan Král, Ph.D., MBA

člen prezidia

MUDr. Martin Wasserbauer

člen prezidia