Aktuality

Kongres je zrušen

Kongres je zrušen

Zrušení kongresu Pražské podzimní pracovní gastroenterologické dny.

Newsletter asociace 3/2020

Newsletter asociace 3/2020

Jednání o minimalizaci negativního dopadu současné krizové situace na poskytovatele zdravotních služeb.

Seminář o využití Entonoxu

Seminář o využití Entonoxu

Pozvánka na seminář o využití Entonoxu v endoskopických vyšetřeních, 25. 3. 2020 od 17.00 hod. v Sanatoriu sv. Anny

Seminář Kazuistiky

Seminář Kazuistiky

Pozvánka na seminář Kazuistiky, 27. 2. 2020 od 8.00 hod. ve FN Motol

Seminář kazuistiky

Seminář kazuistiky

Zveme vás na seminář kazuistiky pořádaný GAČR, který se koná 27. 2. 2019 v hotelu IBIS v Praze.

Newsletter asociace 06/2018

Newsletter asociace 06/2018

Podklady k vedení dokumentace při vykazování kódů 15021, 15022 a 15023 vyšetření gastroenterologem.

Newsletter asociace 05/2018

Newsletter asociace 05/2018

Rekapitulace možností vykazování ZUM a ZULP u jednotlivých výkonů ve vašich ambulantních praxích.

Newsletter asociace 06/2016

Newsletter asociace 06/2016

Neoprávněné požadavky k doložení funkčních licencí k provádění endoskopické polypektomie při koloskopii.

Čtvrtý letošní newsletter

Čtvrtý letošní newsletter

Činnost členů Gastroenterologické asociace v řešení finanční podpory pacientů s celiakií.

Newsletter asociace 03/2016

Newsletter asociace 03/2016

V newsletteru reagujeme na mylné informace přednesené na plenární schůzi ČGS ČLS JEP.

Třetí newsletter asociace

Třetí newsletter asociace

Třetí číslo newsletteru informuje o projektech Gastroenterologické asociace České republiky.

První newsletter asociace

První newsletter asociace

Dnes bylo vydáno první číslo newsletteru Gastroenterologické asociace České republiky přinášející Programové prohlášení asociace.