Gastroenterologická asociace
České republiky

Cíle a činnost asociace

Zkvalitnění péče v oboru gastroenterologie

Asociace se zasazuje o zvýšení kvality péče o pacienty s chorobami trávicího ústrojí a o zlepšení podmínek poskytovatelů zdravotních služeb v oboru gastroenterologie.

Prosazování zájmů pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb

Asociace obhajuje a prosazuje zájmy i potřeby pacientů a poskytovatelů v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v České republice, s mezinárodními institucemi a zdravotními pojišťovnami.

Výchova a edukace personálu a veřejnosti

Asociace podporuje postgraduální výchovu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru gastroenterologie a informuje veřejnost o chorobách trávicího ústrojí a o jejich prevenci.

Partneři asociace

 • Olympus
 • BMS
 • Abbvie
 • Takeda
 • MSD
 • Zentiva
 • Pfizer
 • PMI Science
 • Suppmed
 • MEDINET
 • Agrofert
 • Astra Zeneca
 • Eli Lilly
 • Pro Med
 • SOBI
 • Boston Scientific
 • Inlab
 • Janssen
 • Endo Hope