Cíle a činnost asociace

Co je náplní asociace?

Cílem je poskytování podpory gastroenterologům a gastroenterologickým pacientům v oblasti ambulantní i nemocniční péče.

Chceme podpořit gastroenterology při jednání s plátci zdravotní péče a s orgány státní správy.

Co nabízíme?

Tým je tvořen odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oboru gastroenterologie, v problematice úhrad zdravotní péče, dále z odborníků, kteří dlouhá léta pracovali ve zdravotních pojišťovnách, z kvalifikovaných právníků a zástupců pacientské organizace.

Chceme pomoci Vám a Vašim pacientům vytvořit optimální podmínky k poskytování a čerpání zdravotní péče.

Další podstatnou oblastí, ve které chceme působit, je postgraduální vzdělávání. Současný systém považujeme z řady důvodů za nevyhovující. Například koncept předatestačního kurzu by se neměl měnit z roku na rok a diskutabilní je také organizace pobytu školenců ve výukových centrech. Asociace sdružuje vedoucí gastroenterology z fakultních nemocnic a terciárních výukových center, což jí dává dostatečný mandát k řešení tohoto významného a složitého problému.

Naše služby a členství budou bezplatné.

Doufáme, že náš projekt vnese do života gastroenterologů a jejich pacientů nový rozměr a přispěje ke kultivaci klimatu v této oblasti medicíny.