Aktuality

Vstup Spolku ambulantních gastroenterologů

Valné shromáždění spolku dne 26. 11. 2016 rozhodlo o vstupu spolku do Gastroenterologické asociace ČR a zaslalo přihlášku ke členství v asociaci.

Zobrazit přihlášku