Aktuality

Setkání center biologické terapie

Zveme vás na SETKÁNÍ CENTER BIOLOGICKÉ TERAPIE, které proběhne 8. března 2017 od 10.00 do 13.00 hod.

Program:

10.00-11.00
Finanční rozpočet na rok 2017
Edukace finančních postupů v případě deficitního rozpočtu v oblasti biologické terapie - analýza opravných postupů.

11.00–12.00
Finanční rozpočet na rok 2018
Tvorba podkladů pro finanční rozpočet v oblasti biologické terapie v roce 2018, analýza jednání s MZ ČR.

12.00-13:00
Kontroly center biologické terapie
Aktuální stav kontrol v jednotlivých zařízeních, možnosti odvolání, příprava na kontroly v roce 2017 – edukace center v této oblasti po medicínské stránce.

Stáhněte si program